A  A  A thai eng
 
 
 
 
 
ขออภัยครับ ข้อมูลสูญหายหมดเลย ต้องทำใหม่ครับ
 
ตรายาง ทางร้านเราทำตรายางมาหลายปีแล้ว เมื่อก่อนหลายปีใช้ระบบยางล้าง

น้ำมัน พัฒนามาเป็นเรซิ่น ซึ่งในห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันนิยมมากที่สุด ต่อ

มาก็หมึกในตัวแฟรชสแตมป์ สุดท้ายเป็นยางพารา ที่ถือว่าทนที่สุดแล้วครับ
 
ถ้าความละเอียดของเนื้องานน่ะครับ ต้องยกให้เป็นระบบแฟรชสแต้มป์ครับ
 
ถ้าต้องการความคงทน บึกบึนประเภทว่าปั๊มกล่องใหญ่ จำนวนมากๆ ต้องชนิด


ยางพาราครับ กินขาดทุกชนิดของตรายาง  ที่ว่ามานี้ทางเราทำหมดครับ
 


 
นี่ก็เป็นตรายางพารา ขนาด 9x15 cm ถ้าสั่งจากโรงงานต้องสั่งจำนวนมากจึงทำได้

แต่ของเราใช้เครื่องเลเซอร์คุณภาพสูง งานจึงออกมาตามที่เห็น ลูกค้า happy มากครับ

ด้ามเดียวก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องสั่งจำนวนมาก