A  A  A thai eng
 
 
 
 
Email : ranpaisin@gmail.com (อ่านง่ายๆครับว่า ร้านป้ายศิลป์@จีเมล์)
 
 

ตัวอักษรเป็นสังกะสีพ่นสี พื้นเป็นอะครีลิค


 

ตัวกล่องสังกะสีพ่นสี ชื่อโลโก้เป็นสติ๊ำกเกอร์อย่างดี


 


ภูมิใจมากครับที่ได้ผลิตป้ายแผ่นนี้
มูลนิธิพระดาบส เป็นผู้ให้โอกาสร้านเราผลิตป้ายนี้ครับ


 


ป้ายอลูมิเนียมตัวกล่อง โครงอลูมิเนียม เสาเหล็ก ตัวอักษรเป็นตัวกล่องสังกะสีพ่นสี

ติดตั้งบนกำแพงครับ

 


 

 
 


ป้ายมูลนิธิฯ ทางร้านเราได้มีโอกาสรับใช้พระหลายสาขาครับ ทั้งพหลโยธิน นนทบุรี อ่อนนุช 

ฉะเชิงเทรา (ผมและพนักงานในร้านก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกพระ เมซุซามะ)

  
  


ป้ายพื้นเป็นอะครีลิค ตัวอักษรเป็นอะครีลิคฉลุเป็นตัวๆ ครับ


 


ป้ายตัวกล่องสแตนเลสพ่นสีเขียว ภายในห้องประชุม บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรม จำกัด ครับ


 


ป้ายตัวกล่อง บ.เพอร์ลาฯ ไว้สำหรับออกบู๊ทตามงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศครับ

ลักษณะงานใช้งานทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านข้าง ด้านบน พ่นสีอย่างสวยงามโดยอู่รถยนต์ครับ


 


สแตนเลสเงาถ้าจะสวยก็ต้องปัดเงาให้มันแว๊บๆ

 


แล้วค่อยบรรจงนำเอาตัวอักษรโลหะสแตนเลสที่ทำสีมาวางประกอบให้สวยงาม ถูกต้องได้สัดส่วนของโลโก้

Green Pack ครับ
 

 
พื้นเป็นตัวกล่องพับยกขอบ ตัวอักษรเป็นตัวกล่อง พ่นสีทั้งหมด
 

 
ศูนย์บริการฮอนด้า ชื่อกิจการเป็นตัวกล่องสังกะสีพ่นสี โดยอู่รถยนต์
 


 
 

 
งานตัวกล่องสแตนเลสเงา
 

 
ป้ายงานสแตนเลสเงา บริษัทเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ที่มีรถหัวลากนับร้อยคัน

บริษัทฯใช้สติ๊กเำกอร์ของทางร้านในการติดรถครับ